สายธารที่ไหลหล่อเลี้ยง ศิลปะและศิลปินแห่งประเทศไทย

สายธารที่ไหลหล่อเลี้ยง ศิลปะและศิลปินของประเทศไทย

ความเป็นมา

“ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร” ริเริ่มโดยกลุ่มคณาจารย์จิตรกร ประติมากร และผู้รักงานศิลปะ ที่มีความปรารถนาอยากแบ่งปันความสุข ส่งเสริมงานศิลปะ อนุรักษ์งานเขียนไทย และสร้างขวัญและกำลังใจแด่ศิลปินผู้สร้างผลงาน สู่สังคมและแวดวงผู้ชอบสะสมงานศิลปะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การนำงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่งมาจัดเป็นนิทรรศการ เป็นที่มาของรายได้ซึ่งจะเป็นทุนช่วยเหลือศิลปิน เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย และสนับสนุนสวัสดิการในยามที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ซึ่งในส่วนนี้ทางภาครัฐยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอ และอีกประการหนึ่ง การจัดตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้น เพื่อแสดงความห่วงใย เอื้ออาทร และเกื้อกูลกันในกลุ่มศิลปิน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์

  • เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย แก่จิตรกร ประติมากรในโครงการของมูลนิธิ
  • เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าศิลปินในการสร้างผลงาน หารายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว
  • เพื่อจัดหาแนวทางร่วมกับศิลปินในการสร้างรายได้เพื่ออนาคต
  • เพื่อแสดงออกซึ่งความสามัคคี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
  • เพื่อเเบ่งปันความรู้ทางด้านศิลปะ แด่กลุ่มคนที่สนใจ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับมืออาชีพ
  • เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของจิตรกรรม ประติมากรรมไทยให้มั่นคงสืบไป

 

สนับสนุนมูลนิธิได้โดย

จัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียน โดยศิลปินในโครงการ

จัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียน โดยศิลปินในโครงการ

มูลนิธิมีความตั้งใจที่จะจัดงานนิทรรศกาลศิลปะในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินในโครงการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำเสนอภาพลักษณ์และมนต์เสน่ของศิลปะไทยสู่สายตาประชาชนในประเทศไทยให้เเพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เติมแต่งจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์สู่องกรค์ธุรกิจอย่างมีเอกลักษณ์

ด้วยความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของศิลปินในโครงการ มูลนิธินำศิลปะมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินการและออกแบบผลงานต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

ให้คำปรึกษาธุรกิจ และการออกเเบบด้วยงานศิลปะ

รับออกแบบงานศิลปะตามความต้องการ

ศิลปินของมูลนิธิมีความถนัดในศิลปะหลายแขนง สำหรับท่านที่สนใจงานศิลปะชิ้นใหม่ อันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มูลนิธิพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

ให้คำปรึกษาธุรกิจ และการออกเเบบด้วยงานศิลปะ

ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มูลนิธิยินดีร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับภาคธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลน ผ่านการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ

ให้คำปรึกษาธุรกิจ และการออกเเบบด้วยงานศิลปะ

ติดต่อเรา

มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
177 ซ.พร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02 6628377, 02 6627215, 081 9281616
แฟกซ์ 02 2602518