สายธารที่ไหลหล่อเลี้ยง ศิลปะและศิลปินแห่งประเทศไทย

สายธารที่ไหลหล่อเลี้ยง ศิลปะและศิลปินของประเทศไทย

สนับสนุนมูลนิธิได้โดย

ติดต่อเรา

มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
177 ซ.พร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02 6628377, 02 6627215, 081 9281616
แฟกซ์ 02 2602518